[ezcol_2third]

Helse og Helhet

På Helse og helhet linja får du dedikere et helt år til å bli bedre kjent med deg selv! Du lærer fag og verktøy for å ta vare på din egen og andres helhetlige helse. Du arbeider aktivt med naturmedisin, våkent nærvær (mindfulness) og selvutvikling.

Skoleåret består av:

Undervisning:

Hlinjeinnhold1va gjør vi på linja? Du utforsker begrepet ”helhetlig helse” og arbeider med evnen til våkent nærvær (mindfulness) i teori og praksis. Fordypningsområdene er Naturmedisin, Selvutvikling og Kreativitet.

Vi praktiserer meditasjon, mindfulness, enkel yoga og andre bevegelsesformer. I naturen sanker vi urter til helsebringende mat og urteteer. Du får fordype deg i aromaterapi og massasjeteknikk, og introduseres for kinesisk medisinsk teori gjennom akupressur. Kreativitet og lekenhet er verktøy for bevisstgjøring og frigjøring. Vi jobber med chakramodellen, drømmearbeid og selvutvikling inspirert av ILIANA modellen. Mindfulness utforskes som hverdags, og livsverktøy gjennom bevisst oppmerksomhets, konsentrasjons -og tilstedeværelsestrening. Studieturen varierer mellom Nepal, Thailand og Kina.

Hvordan definere helse?

“..Helse er ikke bare fravær av sykdom eller skrøpelighet, men en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære… ” (WWF).

Hvorfor det? Undervisningen på helse og helhet er basert på tankene om at du kan påvirke ditt liv og din helse gjennom hvordan du tenker, handler og velger å leve. Helhetlig helse kan betraktes som sammenhengen mellom evnen til våkent nærvær, tanker, følelser, fysisk aktivitet, kosthold, vår arv og våre omgivelser. Livet kan sees som en kontinuerlig lærings –og utviklingsprosess. Du kan velge å være ansvarlig og bevisst medskapende i denne prosessen. Gjennom bruk av kreativitet kan du uttrykke og bevisstgjøre. Ved å øke din evne til våken tilstedeværelse, kan du ta bevisste valg som leder deg i den retningen som er meningsfylt for deg.

 


 

 

[/ezcol_2third]

[ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]

Søk på Hadeland folkehøgskole

Søk nå
Søk nå