Årsplan og kalender for helse og helhet linja:

Høstsemesteret: Mindfulness, meditasjon qigong og yoga blir daglig, disiplinert praksis. Den grunnleggende aromaterapiteorien, massasjekunnskapen og akupressurferdighetene øves og læres. Linjeuka gir fordypning i aktuelle temaer. Vi viser oss fram, øver på fremmede klienter og markedsfører skolen på den store Alternativmessa på Lillestrøm. Høstsemesteret på helse og helhet danner et teoretisk og praktisk grunnlag for hva det innebærer å ta ansvar for sin egen helhetlige helse, gjennom bevisstgjøring, refleksjon, faglige innputt og øving.

Vårsemesteret: Grunnmuren er nå bygget. Den daglige nærværspraksisen gjennom meditasjon og trening fortsetter. Vi kan nå fordype oss videre i selvutvikling, meditasjon, mindfulness og bruke flere kreative verktøy som bevisstgjøringsteknikker. Elevbedriften åpner. Vi reiser UT I VERDEN, på studietur, for nye perspektiver og faglig fordypning i linjeundervisningen. Årets undervisning forsøkes å oppsummeres, integreres og vises fram på skolens festival og åpne dager.

Utflukter og gjestelærere i høst -og vårsemesteret kan variere fra år til år. De settes opp for å mest mulig gjenspeile og fordype linjeundervisningen.

Årskalender
Uke 43:  Linjeuke, en fordypning i aktuelle emner
Uke 44:  Den store alternativmessa på Lillestrøm

Uke 13-14: Studietur til utlandet