MEDITASJON OG KROPPSBEVISSTHET

Faget er for de som ønsker å bli bedre kjent med egen kropp, kjenne på stillheten,og refleksjon Det blir lagt vekt på sittestilling og kroppsholdning, føttenes betydning, balansetrening, spenning og avspenning, pust, sanse og oppmerksomhets øvelser, dans, bevegelse, turer i naturen, samt samtaler. Det blir undervist i gruppe. Faget er ikke knyttet til bestemte filosofiske eller religiøse retninger.