KOR OG KONSERT

Dette er et valgfag for deg som vil lære å synge sammen med flere. Vi vil synge flerstemt i ulike sjangere. Til jul vil vi lage en julekonsert og til våren vil vi sette sammen sanger til en mini-musikal.