FRIGJØRENDE DANS

”Frigjørende dans” sikter i sin dypeste plan om å ta på alvor det individuelle uttrykket som allerede finnes hos den enkelte og utrykke det gjennom bevegelse! Enklere sett og forklart så er dette en mulighet om å få kroppen å bevege seg i rytmer av forskjellige musikkstiler slik som Disco, Hip Hop, Ambient, Etnisk, etc. Dette valgfag har ikke som mål å videreutvikle den enkeltes bevegelser og fysiske uttrykk men å stimulere til og ivareta gleden ved å uttrykke seg gjennom dans.

Vil du danse i to timer uten å ha fokus på prestasjon, kopiering eller ”å lære å danse” så er frigjørende dans noe for deg…

Dette blir gøy!