DRØMMEARBEID

Nattens drømmer er en kommentar til det livet vi lever i våken tilstand. Drømmene har sitt utspring i den ubevisste del av psyken. Mye av drømmenes hensikt er å balansere livet vårt, og å peke på ressurser som vi i større grad kan ta i bruk, slik at vi blir helere mennesker. Gjennom å forstå drømmene våre, vil vi også lære oss selv bedre å kjenne. Sigmund Freud mente at drømmene er kongeveien til det ubevisste.

Timene vil være delt mellom teori og arbeid med elevenes drømmer. Drømmene formidler seg gjennom et skjult språk, også kalt symboler. Mye av teorien vil bli brukt til å forstå dette språket.