AKUPRESSUR

Akupressur kalles også akupunktur uten nåler. Akupressur er en av de eldste behandlingsformer vi kjenner. Det å holde på eller trykke på spendte eller ømme steder på kroppen virker lindrende. Dette er akupressur i sin enkleste form.

Akupressur inngår som en av flere behandlingsformer innen tradisjonell kinesisk medisin, og bygger på den samme forståelse av helse og sykdom som innen akupunktur. I akupunktur brukes nåler til å behandle visse punkter på kroppen, mens i akupressur brukes fingrene.

Energibegrepet står sentralt i forståelsen av kinesisk medisin. Kineserne mener at energien løper i visse kanaler, som de kaller meridianer. På hver meridian finnes det flere punkter. Når energien flyter fritt i meridiansystemet, er vi sunne og friske. Sykdom forstås som blokkeringer i disse kanalene. Ved å stimulere punkter på meridianene, fremmes energiflyten og kroppens evne til å helbrede seg selv.