Søk/Opptak

SØK

Husk å ettersende karakterutskrifter, attester etc. per post eller legg de ved søknaden din som du sender inn elektronisk.
opptaket starter 1. februar og holder på helt til alle linjene er fylt opp.

OPPTAKSKRITERIER

  • Aldersgrense 18 år (det året man fyller 18)

OPPTAKSRUTINER

  • Opptak skjer fra 1. februar og puljevis fram mot skolestart.
  • Alle som får tilbud om plass, har 10 dagers svarfrist.
  • Depositum kr 2 000,- må betales inn omgående, hvis ikke går plassen til andre.
  • Ved hver pulje som tas inn, vurderes kriteriene over.

 

 

Søk på Hadeland folkehøgskole

Søk nå
Søk nå