PRIS SKOLEÅRET 2020-2021

Påmeldingsgebyr for aksept av skoleplass: Kr. 2000,-

Priser for skoleåret 2020/2021:

Last ned PDF

Linje Kost & losji Felles-utgifter Studietur * Skolebevis Grunnsum

(se evt tillegg nedenfor)

Aikido, Japan, sverd og bueskyting 72 600,- 11 600,-  25 000,- 100,-  109 200,-
K-pop Korean wave 72 600,- 11 600,-  22 000,- 100,-  106 200,-
Taekwondo, Hapkido, BJJ 72 600,- 11 600,-  22 000,- 100,-  106 200,-
Trening, motivasjon og kosthold 72 600,- 11 600,-  22 000,- 100,-  106 200,-
Yoga 72 600,- 11 600,-  22 000,- 100,-  106 200,-
Manga og Webtoons 72 600,- 11 600,-  25 000,- 100,-  109 200,-

NB!
* Studietur:
Prisene er beregnet ut i fra dagens kurser og priser. De kan bli endret dersom det blir store forandringer i valutakurser, flypriser eller lignende.

Depositum:
Depositum kr. 2000,- er ikke inkludert i grunnsummen. Depositumet blir tilbakebetalt når nøkler leveres tilbake og rom/etc. er godkjent før skoleslutt.

Enkeltrom:
Skolen har noen få enkeltrom du kan søke om, dersom du av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for å måtte bo alene. Dette koster litt ekstra.

Fellesutgifter:
Fellesutgifter er utgifter til internett, vaskeri, renhold, kopiering, forsikring, kontormateriell, formingsmateriell, valgfagutsyr (unntatt valgfag styrketrening), fem dagers tur på hytte i fantastiske Rondane, turer med skolebil og diverse bussturer i løpet av skoleåret.

Reiseforsikring:
Skolen tegner egen reiseforsikring for den enkelte elev. (Forutsetter medlemskap i norsk folketrygd) Forsikringen er inklusive i skolepengene. Reiseforsikringen dekker kun reiser og opplegg i regi av skolen, så du bør i tillegg ha en egen reiseforsikring.

Tillegg:
Linjeutgifter: 1000 – 4000,- pr år.
Linjekostnadene varierer fra linje til linje, og ut i fra hva du har av utstyr fra tidligere.

Nødvendig utstyr: 
På linjen “Manga og Webtoons” må du har egen PC, iPad eller Mac og et digitalt tegnebrett (f.eks Wacom), samt programmet “Clip studio paint” (kjører kun på Windows, Mac, iPad). Dette går ikke inn under linjekostnader.

På Yoga-linjen er det fint om du kan ta med deg din egen yogamatte, av hygienemessige årsaker.

Eventuelle tillegg:

  • Enkeltrom uten bad: 400,- pr måned
  • Enkeltrom med bad 600,- pr måned
  • Valgfag styrketrening: 330,- pr måned + 60,- i kortavgift pr semester
  • Glutenfri kost 1000,- pr måned.
  • Kreves det Visum / ESTA ifm studietur, kommer dette i tillegg.
  • Vaksiner ifm studietur, hvis du ikke har dem fra før.

Det koster litt å ta et folkehøgskoleår, men det meste er dekket av Staten.

Lånekassen:
Du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. For skoleåret 2019/2020 kan du få inntil kr. 110 200,- i basisstøtte. 60 % av denne summen er lån. 40 % er lån som blir omgjort til stipend hvis man får godkjent året på folkehøgskolen. For mer informasjon om stipend og lån se www.lanekassen.no