PRIS SKOLEÅRET 2020-2021

Påmeldingsgebyr for aksept av skoleplass: Kr. 2000,-

Priser for skoleåret 2020/2021:

Last ned PDF

Linje Kost & losji Felles-utgifter Studietur * Skolebevis Grunnsum

(se evt tillegg nedenfor)

Aikido, Japan, sverd og bueskyting 72 600,- 11 600,-  25 000,- 100,-  109 200,-
K-pop Korean wave 72 600,- 11 600,-  22 000,- 100,-  106 200,-
Taekwondo, Hapkido, BJJ 72 600,- 11 600,-  22 000,- 100,-  106 200,-
Trening, motivasjon og kosthold 72 600,- 11 600,-  22 000,- 100,-  106 200,-
Yoga 72 600,- 11 600,-  22 000,- 100,-  106 200,-

NB!
* Studietur:
Prisene er beregnet ut i fra dagens kurser og priser. De kan bli endret dersom det blir store forandringer i valutakurser, flypriser eller lignende.

Depositum:
Depositum kr. 2000,- er ikke inkludert i grunnsummen. Depositumet blir tilbakebetalt når nøkler leveres tilbake og rom/etc. er godkjent før skoleslutt.

Enkeltrom:
Skolen har noen få enkeltrom du kan søke om, dersom du av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for å måtte bo alene. Dette koster litt ekstra.

Fellesutgifter:
Fellesutgifter er utgifter til internett, vaskeri, renhold, kopiering, forsikring, kontormateriell, formingsmateriell, valgfagutsyr (unntatt valgfag styrketrening), fem dagers tur på hytte i fantastiske Rondane, turer med skolebil og diverse bussturer i løpet av skoleåret.

Reiseforsikring:
Skolen tegner egen reiseforsikring for den enkelte elev. (Forutsetter medlemskap i norsk folketrygd) Forsikringen er inklusive i skolepengene. Reiseforsikringen dekker kun reiser og opplegg i regi av skolen, så du bør i tillegg ha en egen reiseforsikring.

Tillegg:
Linjeutgifter: 1000 – 4000,- pr år.
Linjekostnadene varierer fra linje til linje, og ut i fra hva du har av utstyr fra tidligere.

Eventuelle tillegg:

  • Enkeltrom uten bad: 400,- pr måned
  • Enkeltrom med bad 600,- pr måned
  • Valgfag styrketrening: 330,- pr måned + 60,- i kortavgift pr semester
  • Glutenfri kost 1000,- pr måned.
  • Kreves det Visum / ESTA ifm studietur, kommer dette i tillegg.
  • Vaksiner ifm studietur, hvis du ikke har dem fra før.

Det koster litt å ta et folkehøgskoleår, men det meste er dekket av Staten.

Lånekassen:
Du kan søke om stipend og lån fra Lånekassen. For skoleåret 2019/2020 kan du få inntil kr. 110 200,- i basisstøtte. 60 % av denne summen er lån. 40 % er lån som blir omgjort til stipend hvis man får godkjent året på folkehøgskolen. For mer informasjon om stipend og lån se www.lanekassen.no