[ezcol_2third]

Studietur Nepal / Thailand / Kina:

Linje: Helse og helhet
Linjelærer: Viviann Alexandra Knutsen

På studieturen flytter vi undervisningen utenlands. Målet med turen er mulighet for større, faglig fordypning og vil gjenspeile undervisningen på linja. Vi lærer av mestere og andre lærere, besøker viktige spirituelle, kulturelle, historiske steder, og får oppleve en ny kultur, på nært hold.

Reisemålene varierer mellom eksotiske Nepal, Kina og Thailand! Land som bærer en sterk, urgammel naturmedisinsk tradisjon, og har en helhetlig forståelse av helse, hvor spiritualitet, religion og filosofi gjennomsyrer kulturen. Det faglige fokuset ligger på naturmedisin, meditasjon og trening. Form og tema vil tilpasses hvert land og de mestrene og lærerne vi tilbringer tid med. Reisemåte og boforhold vil gjenspeile landenes mangfold og muligheter, og tilpasses budsjettet vi disponerer. Deltagelse på undervisningen i løpet av året og skikkethet er en forutsetning for å få delta på studietur, og god kommunikasjon med linjelærer er avgjørende på studieturen.

Nepal: I Nepal vil vi lære om Ayurvedisk medisin og behandlingsteknikker, trene yoga og qigong, praktisere meditasjon og besøke templer. Møtet med Nepalesisk mat og kulturelle mangfold er en naturlig del av studieturen og gir viktige perspektiver.

Thailand: I Thailand vil vi lære om thailandsk naturmedisin og thaimassasje, trene yoga og / eller qigong, praktisere meditasjon og besøke templer. Hvis mulig vil vi også ha et opphold i et tempel eller på en meditasjonsskole. Møtet med Thailandsk mat og kulturelle mangfold er en naturlig del av studieturen og gir viktige perspektiver.

Kina: I Kina vil vi lære om kinesisk medisin og behandlingsteknikker, trene qigong og / eller Taijiquan og besøke viktige Daoistiske templer. Møtet med Kinesisk mat og kulturelle mangfold er en naturlig del av studieturen og gir viktige perspektiver.

Annet: Skolens reglement gjelder på studieturen. Nepal, Thailand og Kina er hovedreisemål for Helse og helhet linja. Reisemål kan variere til andre steder i verden dersom linjelærer og / eller skolen vurderer at det er hensiktsmessig av faglige, økonomiske, politiske eller naturbaserte årsaker (naturkatastrofer ell.)

Studietur Kina 2014

[/ezcol_2third]
[ezcol_1third_end]
[/ezcol_1third_end]