Globalt Perspektiv

I Globalt Perspektiv får du mulighet til å:

– Erfare hvordan indre og ytre fred henger sammen.
– Utvikle en verktøykasse av metoder fra Den Globale Fredsskole.
– Få en dypere innsikt i løsninger på globale utfordringer.
– Lære om menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål.
– Bli inspirert av historiens største verdensledere.
– Å møte noen av dagens store forbilder.

VERDIFULL OPPLEVELSE – Vi er WOOFERE i Hurdal Økolandsby!

Vi drar til Økolandsbyen der iFuture klassen jobber som frivillige, sammen med ”WOOFere” fra hele verden. Betegnelsen ”WWOOFer” er en person som jobber for kost og losji på en organisk gård, der man lærer i felleskap med andre. Vi erfarer en ny måte å leve på, gjennom felles arbeid, måltider og overnatting på gården.

Les mer om Økolandsbyen her