ØNSKER DU Å LÆRE HVORDAN DU GJØR GLASS TIL KUNSTVERK?

Glasskunstlinjen baseres på flere metoder i tilnærmingen til det kreative arbeidet med glass:
Intuitiv maling, grunnleggende teknikker for arbeid med glass, idebearbeidelse og materialkunnskap.

Intuitiv maling er en metode vi bruker for å finne det motivet du ønsker å overføre til glass. Metoden hjelper deg til å beskrive følelser og stemninger og omforme dette til inspirasjon for ideer og konkrete motiv for videre praktisk gjennomføring til konkret glasskunst.

Glasskunstlinjen vil gi deg muligheten til å lære grunnteknikker i bearbeidelsen av glass som glasskjæring, knekking, pussing og sandblåsing. Videre vil du lære teknikker som foliering, blyglass, fusing, slumping, sagging og lampwork. Du vil få innsikt i ulike måter å dekorere glass som for eksempel etsing, maling, bruk av glasspulver/fritter og etaller/emaljer.

Alle teknikker du lærer vil munne ut i et eller flere arbeider som for eksempel smykker, bruksgjenstander i form av f. eks. fat, lamper, blyglassvindu eller glassmaleri. Idebearbeidelse og materialkunnskap vil ha til hensikt å gi deg forståelse for hvilke muligheter der ligger i bearbeidelse av glasset. Gjennom praktiske øvelser og oppgaver vil du få erfaring til å sette egne ideer ut i livet. Du vil også få anledning til å praktisere i andre materiale: leire, gips og betong.

Hovedmål med undervisningen er å gi deg innblikk i kunstglassets spennende verden og å gi deg mulighet til å være kreativ i materialet glass. Du vil også lære om verktøyene og å bruke dem riktig. Du erfarer å mestre skaperglede og prestasjonspress. Du opplever utstillinger, profesjonelle verksteder og møter med etablerte kunstnere.