K-pop- Korean wave fagplan

Du som velger et år på K-pop-Korean wave vil få en allsidig innføring i det meste som er relatert til K-pop og fenomenet «hallyu» Korean wave og koreansk populærkultur. Vi tilnærmer oss dette gjennom å danse, lytte til musikk, se K-drama, høre foredrag, diskutere sammen, dra på ekskursjoner og på studietur til Sør Korea. Du vil også lære mye om det koreanske samfunnet, kulturen og språket.

Timeplanen: En vanlig uke består av 5 økter på 2 timer på K-poplinjen. Resten av tiden er satt av til blant annet valgfag og fellesfag. I en vanlig gjennomsnittlig uke vil du danse 2-3 økter i uka og ha diverse undervisning i koreansk språk og kultur 2-3 økter i uka. Timeplanen på en folkehøgskole er fleksibel og i perioder vil vi jobbe mer intenst med noen av temaene og mindre med andre.

Dans: I disse timene vil vi jobbe med dans på mange ulike måter.

 • Vi vil lytte til K-pop, se på musikkvideoer og danse. Vi vil øve inn danserutiner fra ulike gutte- og jentegrupper og jobbe både individuelt og i gruppe.
 • Vi vil lære danseteknikk og hvordan vi kan gå fram for å øve inn en koreografi.
 • Vi vil jobbe med fri improvisasjon.
 • Vi vil lære gode rutiner for oppvarming og uttøying for å ta vare på kroppen og forebygge skader.
 • Vi vil bli introdusert til K-pop fitness.

Språk og kultur: I disse timene vil vi jobbe med koreansk språk og kultur på en allsidig måte.

 • En del av undervisningen vil være tradisjonell undervisning hvor du lærer å lese og skrive og ha enkle samtaler på koreansk. Du må være forberedt på noe pugging for å lære det koreanske alfabetet «Hangeul» og for å tilegne deg et ordforråd på koreansk.
 • Vi vil se K-drama for å få lyttetrening og lære språket og kulturen gjennom å se det brukt i en sammenheng og ved hjelp av undertekst. Vi vil jobbe med å gjenkjenne ord, uttrykk og grammatikk vi har jobbet med i de andre timene.
 • Vi vil se på ulike sangtekster og lære ord, uttrykk og uttale gjennom disse.
 • Vi kan lage sketsjer eller fremføre scener fra film eller drama.
 • Samtaler og foredrag om koreansk kultur og historie.
 • Foredrag om fenomenet hallyu (film, musikk, dans, drama, klær, mat, helsekost, tempel stay, martial art, generell koreansk kultur).

Andre mulige aktiviteter/seminarer:

 • Være med kjøkkenet og lage koreansk mat.
 • Ha danseoppvisning på elevkvelder og ulike tilstelninger på skolen.
 • Arrangere K-pop Nights med musikk og dans for resten av skolen.
 • Ekskursjon til norske produsenter som har produsert musikk for ulike koreanske grupper.
 • Seminar i tradisjonell koreansk dans.
 • Foredrag, samtale om hvordan å gå videre med studier innen dette feltet i Norge eller utlandet.
 • Linjeuke/fordypningsuke. Kun timer i egen klasse.