Hvorfor Aikido?

Er Aikido en kampsport?
– Nei, kampsport legger vekt på konkurranse, og der hvor det er en vinner er det også en taper. Termer som ”vinner” eller ”taper” er ikke så interessante i Aikido. Det er en helt annen kamp som vektlegges i Aikido, kampen mot deg selv.

Hva er Aikido hvis det ikke er en kampsport?
– Aikido kan defineres som kampkunst.

Kan du definere ”kampkunst”?
– Det er som navnet sier, en kunst i å håndtere både rene fysiske angrep, samt ”usynlige angrep” som gjerne oppstår i våre sinn, eller også problemer som før eller senere oppstår i våre liv og kan oppfattes som harde angrep mot vår eksistens og velvære.

Det høres ut som det ligger en filosofi bak Aikido.
Ja, grunnleggeren var mett av krig og elendighet etter å ha opplevd andre verdenskrig. Han så på hvordan vi mennesker hadde gjort enorme framskritt rent teknologisk, men at vi fortsatte å håndtere uenighet på de samme gamle primitive måter. Han ville ikke være med på å skape mer konkurranse, eller oppfordre til aggresjon, han ville – gjennom Aikido – bidra til fred og harmoni. Av den grunn finnes det ingen angrep i Aikido. De angrepene man observerer under en trening er fiktive og iscenesatt for å lære å praktisere en holdning basert på ro og fred.

Ut i fra det jeg har sett av demonstrasjoner på Aikido, så ser det ut som om de samarbeider på trening for at det skal se tøft ut. Med andre ord, det ser lite realistisk ut.
– Vi dømmer alltid ut fra vår forforståelse. Ja, vi samarbeider i Aikido for å skape forutsetningene for å lære en spesifikk teknikk. Da kan teknikken se ut som urealistisk, nettopp fordi man legger vekt på samspill. Men med tiden lærer man å tilpasse seg spontant, både den som angriper og den som forsvarer seg.

Mener du at Aikido, etter hvert som man forstår hva det går ut på, er effektivt også som selvforsvar?
– Ja, men jeg må understrekke følgende: hvis du trener Aikido for å bruke det i potensielt farlige situasjoner, så er det nesten meningsløst . Hvor mange ganger ville det virkelig skje i livet? Aikido sikter langt høyere enn å være et selvforsvar. Hvis du derimot trener for å ta være på sin kropp, for å utfordre deg selv og øke selvtilliten, for å bli kjent med dine begrensinger, men også ditt potensial, da vil du kunne få mye nytte av Aikido.

Betyr det at selvforsvar ikke er en god grunn til å begynne med Aikido?
– Det betyr at selvforsvar er noe man lærer i tillegg til alt det andre jeg nettopp nevnte. Og husk, det beste selvforsvar er å unngå å komme i konflikt.

Vil jeg kunne forandre meg i løpet av et år på Hadeland folkehøgskole ved å trene Aikido?
– Aikido er et unikt verktøy som ville trene deg i å håndtere angrep med ro, samt guide deg i hvordan. Du kan møte harde spark og slag med myke unnvikende bevegelser, inspirere deg med en ideologi om fred og harmoni – men veien må du gå selv. Om du forandrer deg eller ikke, handler nok mer om din egen innsats enn det handler om Aikido, men når det er sagt, så er Aikido et glimrende verktøy til økt selvinnsikt.

 

Men hvordan kan enkle teknikker føre til at jeg lærer harmoni og indre ro? Hvordan kan kampkunst være et redskap for fred?
– Jeg vil gjerne svare med noen ord skrevet av Jørgen Bøckman Mæhre, en elev med stor innsikt i Aikido: ” Det virker som om jeg begynte på Aikido for gang på gang å bli minnet på sider ved meg selv som jeg overser. Vi ignorerer oss selv fordi vi søker etter noe som ikke er oss selv. Vi ønsker å mestre alt i verden – og glemmer hvordan vi skal puste, hvordan vi skal takke oss selv, takke andre, hvordan vi faller riktig. Vi glemmer at alt er en prosess, og at vi bør takke oss selv for den innsatsen vi gjør. Vi glemmer stillheten, helheten, enheten. Aikido er en forming av selvet, menneskesjelen sliper bort det unødvendige. Gjennom dynamisk meditasjon blir to mennesker ett, ikke i konflikt eller stagnering, men i harmoni og flyt. Denne kampkunsten er essensiell for mennesker som ser etter en ny metode for å hele problemer i rygg, nakke og hode. I ”ukemi” – fallteknikk – øker bevegeligheten og blodstrømmen i hele ryggraden, som igjen fører til bedre helse og økt livskraft. Til alle dere som ønsker en holistisk forming av selvet gjennom fysisk aktivitet; jeg anbefaler Aikido til dere.”

Og hva om jeg ikke er interessert i alt det med indre ro, og heller ønsker å bli som Steven Seagal?
– Du vil dessverre aldri bli en mester dersom du undervurderer det ”indre arbeidet” og kun er opptatt av å være mest mulig effektivt. Og hvis du er opptatt av å være mest mulig effektivt, så gå å kjøp deg et panser. Aikido handler ikke om å være den sterkeste, tøffeste eller beste, men snarere om hvordan vi kan kvitte oss med nettopp alle disse behovene. Dessuten er lysten til å bli den sterkeste, eller å være den tøffeste, kun en manifestasjon av usikkerhet – hvert fall slik vi ser det i Aikido. En virkelig mester har ikke slike behov.

Jeg har sett bilder av mange jenter som trener Aikido. Er det fordi Aikido er en stil som ikke er så røff ?
– Vi lever i en moderne verden, og det er mange jenter som trener mange stilarter. Det kan sies at en grunn til at mange jenter trener Aikido, er at de lærer seg å bruke angriperens kraft, og av den grunn er det ikke en ulempe å være fysisk underlegen. I tillegg har jenter ofte god intuisjon som forteller dem hvorfor de trener og er av den grunn ikke like utålmodige som menn.

Det høres ut som om Aikido egner seg for de fleste mennesker uansett fysikk, kjønn eller alder.
– La oss ikke glemme hva Aikido står for: Harmoni, Indre styrke, Veien til selverkjennelse. Hvem er ikke opptatt av å ha fred og harmoni i sitt liv?

Får jeg også en svart bukse når jeg begynner å trene Aikido?
– Ja, med tiden! Den svarte buksa heter ”hakama” på japansk og har stor verdi med hensyn til det den symboliserer.

Og hva symbolisere den?
– De 7 foldere til en Hakama (5 foran og 2 back) symboliserer:

  •  Yuki = Modighet
  •  Jin = Humanisme,
  •  Gi = Rettferdighet,
  •  Rei = Etiquette,
  •  Makoto = Ærlighet,
  •  Chugi = Dedikasjon,
  •  Meiyo = Ære.

Tilbake til Aikido og Kenjutsu