Hva er Yoga

Yoga tradisjonen er et stort system som grener ut i mange stiler og tradisjoner. En yogapraksis fordeler seg over flere områder; fysiske stillinger/posisjoner (asanas), pusteøvelser, (pranayama) avspenning, meditasjon, studie av skrifter og praksis av hengivenhet. Det er et system som hjelper deg med å forene kropp, sinn og sjel til en integrert og balansert helhet. Jo mer vi er i balanse, dess mer er vi i harmoni med oss selv og omgivelsene rundt oss. Ved å praktisere yoga får du mer energi, bedre konsentrasjonsevne, økt velvære og bedre livskvalitet.

Kort innføring i yoga systemet

Her i Vesten er den mest kjente, populære og utførte grenen av yoga den fysiske asanapraksisen. I Ashtangayoga systemet er dette bare en av de åtte grenene som det refereres til i Patanjalis yogasutraer. De åtte grenene kan ses på som grenene på et tre, men var i oldtidens India praktisert hierarkisk. Sammen utgjorde de grunnlaget for en komplett yogapraksis. De første to grenene Yamas og Niyamas referer til etiske og moralske retningslinjer for hvordan å lede/leve livet sitt. Etter man mestrer disse kan man gå videre til de to neste grenene; Asana og Pranayama, fysiske stillinger og pusteøvelser, som er forberedelse til de neste fire grenene. Pratyahara, Dharana, Dhyana handler om oppmerksomhet innover, tilstedeværelse og meditasjon. Tilslutt, Samadhi som står for lykke, frigjøring og spirituell forening med det guddommelige.

De fire første grenene refereres til som Hatha Yoga og de fire siste grenene er kjent som Raja Yoga.

Patanjali´s Yoga sutras:

Patanjali strukturerte og omformulerte de gamle vediske tekster inn i en samling av sutras,små korte vers som var lett å huske og overføre muntlig fra lærer til elev. De referer til en helhetlig yoga praksis, spirituell disiplin, teknikk av meditasjon og som tilslutt lede til en forening med det guddommelige. Hvem Patanjali var diskuteres den dag idag. Var han alene om å skrive alle 195 sutras eller var det flere vismenn som sammen skrev dem. Likevel, de er fremdeles veldig relevante og aktive idag som retningslinjer for meditasjon, indre ro og frihet.

Kort sammendrag av Yoga historien:

  • 4500 – 2500 f.K – den Vediske periode
  • 2500 – 1500 f. K – den Brahamiske periode
  • 500 – tallet the Bhagavad Gita
  • 1400 – tallet Hatha Yoga Pradipika
  • 1900 – tallet Krishnamacharya

Hatha Yoga kom til Vesten på 60-tallet ved hjelp av fantastiske yoga mestere slik som Pattabi Jois og B.K.S Iyengar. De innså raskt at den lettest måten å introdusere yoga til vesten på var gjennom den fysiske asana og så kunne de andre grenene integreres etter hvert.
Pattabi Jois utviklet sitt eget system etter å ha studert og tolket en gammel tekst som heter Yoga Korunta. Han tok og gav sitt yogasystem navnetAshtangayoga. B.K.S. Iyengar utviklet også sitt eget system, selv om både han og P. Jois var elever av Krisnamacharya).

It is through alignment of my body, that I discovered the alignment of my mind, self and intelligence.
B.K.S Iyengar.

Den fysiske kroppen er ikke noe som er separat fra sinnet og sjelen men kan være den mest håndgripelige plass å begynne reisen til å oppdage vårt indre udødelige selv. Den fysiske yoga asanapraksis hjelper oss å forstå hvordan vi kan spille dette praktfulle instrumentet hver av oss har blitt gitt. Dette må utføres med fokus på tilstedværelse, selvdisiplin, indre styrke og oppmerksomhet. Slik som en blomst trenger vann og stell for vekst og blomstring trenger også din yogapraksis den samme tilstedeværelse og dedikasjon.

Tilbake til Yoga Hovedside