Touching the power of Life

aikimeditasjon

Filosofiske tanker inspirert av Aikido og Østlig Filosofi
Skrevet av Dimitris Farmakidis

◊ Aikido er vakker… fordi en dyrker vakre idealer.

◊ Aikido er en komposisjon av refleksjon og handling. Repetisjonen av dette formularet er kilden til kroppens og intellektets visdom.

◊ Aikido er en kontinuerlig jakt av små oppdagelser som egentlig ikke er små.

◊ Ekspertene sier at stress er resultat av å motstå ”det som er”…
I Aikido rådes å blende med ”det som er” for å nøytralisere energien og kontrollere situasjonen.

◊ Dersom en ser problemene som fiender, en mister evnen til å se de som muligheter.

◊ Dersom en ser et angrep som fiende, en mister evnen til å se angrep som måten en oppføre seg og dermed mister en evnen til å handle i ånden til ”Aiki”.

◊ Aikido er et fjell som skal vinnes med tålmodighet og en skje.

◊ Det sies at ”de som er redde i å falle vil aldri lære å fly”… Ukemi er ikke kun kunsten å reise seg, men også kunsten til å falle.

◊ Å være bra uke er å følge uten anstrengelse. Å følge krever å lytte… Når en lytter vil en kunne innta alle livets gaver…

The voice of Aiki er en stemme som hvisker om en innsiktsfull og intelligent måte å korrespondere til en virkelighet som vil stadig overraske oss. En må lære å lytte til den.

◊ Evolusjon er fortsettelse og utvikling av det som var. Aikido er evolusjonen av ideen om at sverd og rett er (var) ett.

◊ Aikido teknikker eller prinsipper er ikke en samling av ”trofeer”.
Det er en renselse av all det unødvendige som de fleste tror ikke kan leve foruten.

◊ Vise mennesker har sagt at ”verden er det man tror den er”… Aikido, slik som alt annet I livet, blir det du gjør det til.

◊ Vise mennesker har sagt at ”verden er det man tror den er”… noe som sier at mennesker har et begrenset syn på livet. I Aikido er den indre, i likhet med det ytre verden, et potensial uten begrensinger.

◊ Nuet er alt. Aikido er handling i nuet.

◊ Misogi er å kaste bort det ”unødvendige lasset” som en har selv avlet og bærer med seg.

◊ Aikido teknikker er et speil som kan reflekterer de mørkeste domener i oss selv.

◊ Når en beundrer en vakker horisont, gir ikke horisonten inntrykket om at den skal beundres. La din Aikido være som horisonten.

◊ Når smidigheten til tigeren, kraften til løven, uforutsigbarheten til Garuda fuglen og visdommen til den ”Blå Dragen” smeltes sammen og manifesteres i ens fysiske mentale og åndelige eksistens, ser jeg for meg idealet som O`Sensei så i hans Art of Peace.

◊ Inspirert av Michelangelos utsagn om perfeksjon… Aikido er perfeksjon som oppnås gjennom å være oppmerksom på detaljer.

◊ Aikido er lærdom gjennom handling.

◊ O Sensei Morihei Ueshiba sa at ”Kampen om å seire over ens selv” ikke er lett… Min erfaring er at for hver seier fødes to nye, mer komplekse og intelligente utfordringer.

◊ Aikido er et sverd og en fakkel i labyrinten til oss selv.

◊ ”Ai” leder til empati, empati til visdom, visdom til order, og order til fred.
(Inspirert av Aristoteles)

◊ Aikido er samling av erfaringer.Erfaring er ikke hva som skjer med oss, men hva vi gjør med det som skjer med oss.
(Inspirert av Aldus Huxley)

◊ I følge Aristoteles, dyd er en egenskap som utvikles gjennom vår personlige innsats. Dersom dyd var en blomst, så er Aikido vann, noe som gir kraft til roten av all dyd.

◊ Mennesket blir ikke bedre menneske ved å seire over andre. Skulle Aikido ha et mål, så er det å hjelpe mennesket å seire over ens selv.

◊ De gamle sverdmestre sa at: ”I kamp slik som i livet, hvis du tenker for mye, så vil du dø… Mitt eget råd – Inspirert av dette – er: Tenk og du har lite, føl og du har det meste…

◊ Vann er symbolikken til vennskap… for når to dråper vann møtes blir de til et… Aiki.

◊ Fred er ikke fravær av konflikt, men måten man håndterer konflikt på. Aikido er læren av å håndtere konflikt på et fredfull måte.

◊ ”Aiki” er en sammensetning av dyd og styrke. Dyd er inspirasjonen til formålet som ekspanderer styrken.

◊ Feil er frø som kan føre til forståelse, forståelse til erfaring og erfaring til visdom. Med andre ord… feil kan lede til visdom som ligger uoppdaget i oss selv.

◊ … la ikke disse ord være en tyv av hva du selv syns om Aikido.

◊I Cant`s Words: ”As a wave manifests the ocean, a human being manifests the universe and it is saying, look, I see, I hear, I know. The mind does not conform to things, things conform to the mind…”

Heart Body and Mind

Aikido er ikke en samling og finnpussing av teknikker eller utvikling av evner som vil opphøye deg til noe spesielt. Det er heller ingen mystisk vei som en dag vil gjøre deg lykkelig, for livet er ikke en dag i fremtiden, men her og nå.

Aikido utvikler evnen å leve i nuet og erkjenne hva øyeblikket har å tilby. Filosofien bak teknikkenes form inspirerer deg til å harmonisere med angrep eller utfordringer og lærer deg å se verdien i alt som skjer. Dette fordi du stimulerer til innsikt både ved å reflektere over hvordan du utfører teknikker, ved å praktisere prinsippene i Aikido, og ved å anvende disse erfaringene i hverdagen.

Gjennom dedikert innsats, refleksjon og ærlighet vil du formes som et menneske som lever i fred og som er fri, noe som egentlig ikke kan beskrives med ord, men må erfares.

”Heart Body and Mind” er en blanding av filosofiske tanker, psykologiske ideer og fysiologiske fakta som har til hensikt å utvide din kunnskap både om deg selv og om Aikido.

I tillegg er dette ment som et svar svar på hvordan kampkunst kan være fremgangsmåten til et sunt, rikt og fullkomment liv.
Heart Body and MindMIND:
For deg som vil forbedre din fysiske, mentale og åndelige bevissthet!

Swami Satchidananda sa: ”Man kan ikke stanse bølgene, men man kan lære å surfe.”
Lett sagt kanskje, men hvordan lære seg å ”flyte på livets bølger?”
Ditt første trinn er bevissthet. Bevissthet i forhold til hvordan du puster, står, går, spiser, snakker, lytter,
lukter, føler, og ikke minst hvordan du fortolker alt som skjer – eller slik du tror det skjer.

På samme måte som man trener en muskel til å bli sterkere, vil ens egen refleksjon kunne trene opp bevisstheten og bevisstheten vil trene opp evnen til ” å surfe.” Dette “første trinn” viser at refleksjon og bevissthet gradvis danner et Selv som er hinsides vaner, tanker og illusjoner.

BODY:
For deg som vil forbedre din kropp i form av smidighet, styrke, utholdenhet!

Aikido har ikke ”monopol” på dette området og det finns andre treningsformer som kan være mer effektive på et eller flere av disse punktene. Smidighet, styrke eller et ”sunt legeme” oppnås i Aikido hovedsakelig ved å bruke ens egen eller partnerens vekt, energi eller styrke.

Oppvarmingen er et mangfold av intelligente øvelser som stimulerer pust og hjerterytme, øker bevegelighet i ledd, styrker musklene og retter opp skjevheter og uvaner i kroppen. Fallteknikk er ikke kun kunsten å falle men også en fin egenmassasje for rygg samt stimulering av energien langs ryggsøylen. Repetisjonen av å falle og å stå opp aktiviserer musklene i hele kroppen, øker forbrenningen, stimulerer hjertet og øker utholdenhet. Teknikkene hjelper til økt kroppsbevissthet og forbedrer balansen og kroppens koordinasjon. Til sammen blir det til et ”laboratorium” som har til hensikt å vedlikeholde din kropp og få den til å fungere mest mulig optimalt.

Heart Body and MindMIND:
For deg som ønsker å være ”deg selv”!

Ditt konsept av tid og rom og ”deg selv” er en illusjon. Ikke minst fordi ”dine konsepter” er forsøk på å definere noe som ikke kan avgrenses og presiseres. Når du forstår at du ikke er definert av dine tanker, ja, at du ikke bare er tanker eller behov, vil du innse at du er fri.
Og som Kalu Rinpoche sa: ”Being (the concept) of nothing, you are everything. Aikido vil ikke kunne hjelpe deg til å bli en ”stor mester” som lever det perfektet livet. Men den vil stimulere din innsikt om hvor unik du er, slik at du ikke fortaper deg i ditt eget forsøk på å være noen, ikke minst når ”noen” er ment i å være ”deg selv”.

HEART:
For deg som vil praktisere gode idealer!

Idealet i Aikido er klart og tydelig: personlig vekst og harmonisk relasjon mellom mennesker og omgivelser. Dette idealet manifesteres i at det verken finns angrep eller konkurranse. I din livstid har du sikkert hørt tusenvis av vise ord og har tilgang til å lese ordene til Kristus, Lao Tzu, til Patriarkene av Zen, til Rumi, Kabir eller Mor Theresa. Du har tilgang til svar fra alle verdens tenkere, men hvor mange av disse ordene har egentlig nådd hjertet ditt?
Pass på, det kan hende du blir gitt en diamant. Tenk før du kaster den for å leke videre med ditt og andres liv.

MIND:
For deg som vil se øyeblikkets skjønnhet!

Aiahn Cha svarte; ”Det er som å ri på en hest og spørre: Hvor er hesten?” da han ble spurt om hvordan mennesker er bevisste over sine egne liv. Og slike blinde riddere er alle de som hele tiden ser fram til helgen, eller til ferien, eller til den dagen alt skal bli så fint. Slik er menneskene som ikke ser gavene som hvert øyeblikk kontinuerlig tilbyr.

Når du står foran et sverd som ”leter” etter en åpning i din fysiske eller mentale positur og som gir deg et skarpt og en ofte vond tilbakemelding i form av et slag, så har du ikke mulighet til å rote deg bort i fortid eller fremtid. Du har ikke råd til å være redd eller lytte til alle dine ”overbevisende” tanker. Du er nødt til å være fullstendig i øyeblikket med hele din oppmerksomhet. Denne tilstedeværelsen og oppmerksomheten former etter hvert din evne til å forholde deg til nuet samt til å utnytte hele ditt potensiale i hver eneste hendelse.

Heart Body and MindBODY:
For deg som vil ha en fleksibel og sunn kropp!

Husk, det er ikke viktig hvordan kroppen ser ut, men om den fungerer bra! Ordtaket som sier; ”Er man frisk har man tusenvis av ønsker, er man syk, så har man bare ett, å bli frisk” er ikke et vitenskaplig bevis på at kroppens funksjon er viktigere en ønsket om et bra utseende, men den henviser til viktigheten av en sunn kropp.

I en undersøkelse utført av International Journal of Sports Medicine, fant forskere ut at trening som involverer hele kroppen tre ganger i uka i en 16 ukers periode forbedrer kroppens fleksibilitet og bevegelighet med opptil 11%. Spesielt oppvarmingsøvelsene i Aikido, men også fallteknikk vil hjelpe din bevegelighet, noe som vi vet blir mindre med årene.

MIND:
For deg som vil kvitte deg med det ”unødvendige lasset”!

Det ”unødvendige lasset” er alle de destruktive kreftene i deg selv som preger din væremåte og hindrer deg i å være den du virkelig ønsker å være. Man kommuniserer med disse kreftene gjennom tanker som igjen skaper ord, ord som igjen skaper handlinger og handlinger som igjen danner vaner.

Et viktig aspekt i Aikidotreningen er å være bevisst over nettopp de tankene som påvirker og avgjør utfallet til teknikken. Du er nødt til å reflektere, revurdere og repetere dette med empati og ærlighet mot deg selv. Med tiden blir dette din måte å utfordre dine vante oppfatninger på, og du vil bli et forståelsesfullt, ærlig og fritt menneske.

HEART:
For deg som vil forandre verden!

Hva er ditt bidrag til verden?
Du er kanskje en som krever respekt og som vil ha frihet og leve i fred, og som blir trist av å se urettferdighet og voldtekt av naturen.
”Be the change you wish to see in this world” rådet M. Gandhi. Denne “change” starter med deg!

Respekt er ikke noe man får, men noe man gjør seg fortjent til. Fred uten indre fred er en utopi; frihet under “the vails of illusion” er et bedrøvelig kompromiss. Det første trinnet er … å ta det første trinn. Det er å gå inn i en modus der du er villig å kaste ditt unødvendige lass og åpne sinnet og hjertet for å ta imot. Dersom du vil dette, blir ”The Art of Peace” en vei til indre transformasjon som vil forandre larven til en vakker sommerfugl.

BODY:
For deg som vil stimulere immunforsvaret og ha god helse!

Regelmessig trening fører til bedre søvn og søvn er vitalt for å gi de såkalte T cellene mulighet til å reparere kroppen. Treningen øker også blodsirkulasjonen, styrker hjertet, renser bort syre fra leddene, fører til bedre pust… og alt dette til sammen bidrar til en sterkere og mer motstandsdyktig kropp. Den mentale treningen fører til et roligere og samtidig sterkere sinn som ikke lar seg påvirke av ytre faktorer så lett og dermed ikke svekker kroppen.

I et eksperiment som ble utført for å undersøke effekten av å praktisere ”Mindfulness,” som innebærer meditasjon og refleksjon, ble deltagerne utsatt for influensasmitte. Hele 75% av deltagerne som ikke praktiserte Mindfulness ble smittet, mens av de som praktiserte Mindfulness ble kun 25% syke.

Heart Body and MindMIND:
For deg som vil bli kjent med ”visdom” som vil deg godt!

”With our thoughts we make the world” sa Buddha.
Krigskunstene i Japan er opphavet til Aikido. Å kunne håndtere sverdet, kjenne til korrekt etikette, ri på hest eller å kunne bruke bare hender i kamp, når alt annet var tapt, kunne bety forskjellen mellom å leve eller dø. For å øke kroppens potensiale ytterligere ble det etter hvert mer fokus på sinnets og psykens rolle. Som for eksempel Zen mesteren Takuan Soho som rådet Myiamoto Musashi (Japansk legende i sverdkunst) til å bruke sverdet med et sinn like skarpt og presist som sverdet selv… og det sies at Takuan aldri hadde løftet sverdet selv.

Det betyr at ”Budo visdom,” enten i form av sitater, konsepter eller begreper, ikke er for å underholde et nysgjerrig eller søkende sinn, men for å overleve. I dag må vi kanskje ikke overleve et truende sverd, men vi må håndtere en hverdag som krever mye av oss. Om det handler om å stå foran et sverd eller å stå foran livets utfordringer, så gjelder de samme reglene; for alt vi gjør og er oppstår gjennom våre tanker.

Heart Body and MindBODY:
For deg som vil sove bedre!

Forskere i Australia har funnet ut at mennesker som trente regelmessig i 8 uker bedret sin søvnkvalitet på opptil 23%. Deltagerne i eksperimentet sovnet både raskere og bedre enn en tilsvarende periode der de ikke trente. Selvfølgelig gjelder dette all form for trening.

Rastløsheten som oppstår av å ikke bruke kroppen ødelegger døgnrytmen. I verste fall fylles nettene med PC spill eller man snur seg forgjeves rundt i senga. Mennesker har i all tid brukt kroppen for å jobbe, men dagens teknologi har endret dette, noe som lett kan føre til ubalanse i søvnrytmen.Aikidotrening krever aktiv bruk av kroppen og kroppen er som et intelligent laboratorium som renser, stimulerer, aktiviserer og balanserer. Det at man får bedre søvn, betyr ikke bare at kroppen har muligheten til å restituere seg, men at den tredjeparten av livet som går med til søvn er god søvn!

MIND:
For deg som vil kommunisere bedre og øke selvtilliten!

Det er sagt at ”Ord er årsak til alle misforståelser”.

I Aikido er selve bevegelsen en dyp og ærlig måte å kommunisere på. Dette fordi man aktivt forholder seg til den andres energi, intensjon, rytme og styrke. Man ”griper og begriper” idet man sanser, føler og blir involvert i det som skjer, når det skjer. Denne stille og dype kommunikasjonen gjør oss mer sensitive og innsiktsfulle. Sensitiviteten fremmer nyanser og vi ser gjerne verden gjennom de andres øyer… samtidig som innsikt blir veien til selvtillitt.

– Dimitris Farmakidis

Takk til Tor Strømsbråten for insiktsfulle tegninger.